تاريخ : ۹۰/۰۳/۰۱
کلاس فیزیک :    

معلم از دانش آموز پرسيد: جسم شفاف چه جسمي است؟
دانش آموز جواب داد: جسمي كه نور از آن عبور كند.
معلم: دو تا مثال بزن!
دانش آموز: نردبان، غربال.

 

تست فيزيك كنكور    

تست فيزيك كنكور : سرعت نور چه قدر است؟  1- بد نيست  2- خوب است  3- الحمدالله   4- تو خوبي؟

 ارسال توسط سعید فرامرزی

پیج رنک

آرایش